فرم درخواست وجه نقد در مقابل واگذاری امتیاز :

[rsencashform]

موارد مهم :

جهت درخواست وجه نقد در مقابل واگذاری امتیاز، لطفاً به موارد زیر توجه فرمایید :

۱) حداقل امتیاز در خواستی جهت تبدیل به وجه نقد ۱۰۰ امتیاز می‌باشد.

۲) حداکثر امتیاز در خواستی جهت تبدیل به وجه نقد ۲۰۰ امتیاز می‌باشد.

۳) ضریب تبدیل امتیاز به وجه نقد در «راهنمای باشگاه مشتریان» ذکر شده است.

۴) جهت انتقال وجه، مشخصات کارت بانکی شامل شماره کارت و نام و نام خانوادگی صاحب حساب در فرم فوق به دقت وارد گردد.

۵) امتیازات واگذارشده در مقابل وجه نقد پس از تأیید مدیر سایت قابل بازگشت نیستند.