فرم ارسال امتیاز برای دوستان جهت هدیه از امتیازات باشگاه مشتریان :

[rssendpoints]

موارد مهم :

لطفاً جهت ارسال امتیاز موارد زیر را در نظر داشته باشید :

۱) امتیاز ارسالی می‌بایست کمتر یا مساوی جمع امتیازات فعلی شما باشد.

۲) پس از ارسال امتیاز برای کاربر انتخابی، امتیازات ارسالی قابل بازگشت نیستند.